O firmie

O nas


Rozwój działalności gospodarczej firmy CENTRUM USŁUG MOTORYZACYJNYCH JODKOWSCY Michał Jodkowski polegający na zakupie wyposażenia motelu
Cel projektu: Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru poprzez zakup wyposażenia motelu oraz utworzeniu jednego miejsca pracy.
BENEFICJENT: CENTRUM USŁUG MOTORYZACYJNYCH JODKOWSCY Michał Jodkowski
Przedmiotem przedsięwzięcia jest zakup wyposażenia motelu. W motelu świadczone będą usługi hotelowe w dziesięciu pokojach dwuosobowych. W skład planowanego do zakupu wyposażenia wejdą: wyposażenie kuchni, zmywalni, pomieszczenia obieralni i naświetlania jaj, wyposażenie pokoi oraz wyposażenie pomieszczenia/hollu do spożywania posiłków (telewizor, krzesła, stoliki, stoły).

Obiekt skategoryzowano jako jednogwiazdkowy. Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym z częścią noclegową na którą składa się dziesięć jednostek mieszkalnych dwuosobowych, oraz pomieszczeń technicznych, socjalnych, a także kuchni w której przygotowywane będą tylko śniadania z gotowych półproduktów. Dostęp do budynku osób niepełnosprawnych za pomocą pochylni zewnętrznej o nachyleniu 8% oraz przez drzwi wejściowe o szerokości 90 cm.
• Podstawowe parametry techniczne budynku:
• Powierzchnia zabudowy: 382,40 m2,
• Powierzchnia użytkowa: 309,79 m2,
• Kubatura: 1 788,48 m3,
• Wysokość budynku: H=4,67 m,
• Liczba kondygnacji: 1,
Inwestycja pozwoli na lepsze wykorzystanie atrakcyjnych, z rekreacyjnego i turystycznego punktu widzenia, terenów będących w dyspozycji Wnioskodawcy. Realizacja inwestycji przyczyni się do lepszego zagospodarowania posiadanych przez Wnioskodawców gruntów. W efekcie, będzie miało bezpośrednie przełożenie na sposób postrzegania przedsiębiorstwa na rynku. Wzmocni zatem pozytywną opinię o firmie.
Operacja współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Umowa o dofinansowanie Nr 01628-6935-UM0212538/22 z dnia 20.07.2023 r. zarejestrowana w rejestrze UM po nr WS-II.052.8.441.2434.2022.