„Rozwój działalności gospodarczej firmy CENTRUM USŁUG MOTORYZACYJNYCH JODKOWSCY Michał Jodkowski polegający na budowie motelu i zakupie grillo-wędzarni”

Cel projektu: Rozwój przedsiębiorczości poprzez budowę motelu, zakup grillo-wędzarni oraz utrzymanie 4 miejsc pracy.

 

BENEFICJENT:  CENTRUM USŁUG MOTORYZACYJNYCH JODKOWSCY Michał Jodkowski

Przedmiotem operacji jest budowa budynku usługowego – motelu oraz zakup grillo-wędzarni. Miejsce realizacji: Witunia, dz. nr ewid. 551/5 i 551/6, obręb ewid.: Witunia 0016, gmina Więcbork. Obiekt skategoryzowano jako jednogwiazdkowy. Projektowany budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym z częścią noclegową na którą składa się dziesięć jednostek mieszkalnych dwuosobowych, oraz pomieszczeń technicznych, socjalnych a także kuchni w której przygotowywane będą tylko śniadania z gotowych półproduktów. Konstrukcja tradycyjna, murowana z dachem jednospadowym – stropodach pokryty papą termozgrzewalną. Dostęp do budynku osób niepełnosprawnych za pomocą pochylni zewnętrznej o nachyleniu 8% oraz przez drzwi wejściowe o szerokości 90 cm.

Podstawowe parametry techniczne budynku:

  • Powierzchnia zabudowy: 382,40 m2,
  • Powierzchnia użytkowa: 309,79 m2,
  • Kubatura: 1 788,48 m3,
  • Wysokość budynku: H=4,67 m,
  • Liczba kondygnacji: 1,

Wychodzą naprzeciwko zgłaszanym potrzebom, obserwując występującą w ostatnich latach modę na zdrowe odżywianie, Wnioskodawca w ramach realizowanego przedsięwzięcia zamierza zakupić grill – wędzarnię i wprowadzić do swej oferty sprzedaż przetworzonych w ten sposób ryb. 

Operacja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytetu 4  „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, Działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”; Umowa o dofinansowanie Nr 00072-6523.2-SW0210021/20/21 z dnia 18.05.2021 r. zarejestrowana w rejestrze UM po nr WS-I-L.052.18.8.1705.2020.